Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

W dniu 14 marca 2017 roku została podpisana umowa o współpracy międzyszkolnej pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi a Zespołem Szkół Handlowych w Sopocie. Umowę podpisały: Dyrektor ZSP nr 2 Pani Halina Filińska i Dyrektor ZSH w Sopocie Pani Anna Mamprejew-Kwintkiewicz. Koordynatorem współpracy został nauczyciel Rafał Nowicki.To już druga inicjatywa współpracy międzyszkolnej. W ubiegłym roku nasza szkoła podjęła współpracę z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Bytowa. Celem tych działań jest podnoszenie jakości ogólnokształcącego i praktycznego kształcenia zawodowego, nabywanie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy. Szkoły przewidują podjęcie wspólnych inicjatyw uwzględniających wspólne oczekiwania, wymagania i możliwości. Ustalono, że współpraca będzie dotyczyć następujących kwestii:

-  wspólnego organizowania przedsięwzięć szkolnych takich jak: wycieczki, warsztaty zawodowe i przedmiotowe;

- wymiany doświadczeń uczniów i nauczycieli obydwu szkół podczas wspólnych inicjatyw;

- organizowania wspólnych szkoleń, imprez kulturalno-oświatowych, pokazów, czy seminariów dla uczniów i nauczycieli;

- współpracy nauczycieli kształcenia ogólnego: organizacja konkursów międzyszkolnych itp. 

Działania te służyć mają podnoszeniu prestiżu szkół, wpływać na promocję szkół w środowiskach lokalnych i pokazywać, że szkoły nie powinny być są dla siebie konkurencją ale wspólnie działać na rzecz rozwoju młodych ludzi.