Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Technik żywienia i usług gastronomicznych
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

 

 Zawód: 343404 

Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej oraz  chcących zdobyć dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

Podbudowa:

  • Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie kucharz,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie kucharz dla absolwentów od roku 2012/2013.

Liczba semestrów: 4 (2 lata)

Tryb: zaoczny

Kwalifikacje

            HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

            HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWIA:

  • zatrudnienie  w restauracjach, barach, kawiarniach, ośrodkach wczasowych i pensjonatach,  w restauracjach na promach i statkach, w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, w organizacjach ochrony konsumenta, w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu,
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i  agroturystycznych.

Ukończenie szkoły umożliwia zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu zawodowego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.