Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Technik organizacji turystyki
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Jesteś ciekawy świata i fascynują Cię podróże bliskie i dalekie?

Naucz się organizować imprezy i usługi turystyczne. Podczas licznych warsztatów krajowych i zagranicznych poznasz tajniki pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

 

Okres nauki: 5 lat.

Tryb nauki:  dzienny.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: MATEMATYKA

Nauczane języki dodatkowe: j. angielski, j. hiszpański.

Praktyki zawodowe: miesięczne praktyki w 3 i 4 klasie realizowane w zakładach pracy lub w ramach projektu ERASMUS+ praktyki zagraniczne.

Klasa pod patronatem Rainbow

 

WAŻNE:

 • Warunkiem przyjęcia ucznia jest posiadanie orzeczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania określonego zawodu.

 

Potwierdzenie kwalifikacji: dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i  świadectwo maturalne.

 

U nas nauczysz się:

 • organizowania i koordynowania wycieczek i imprez turystycznych,
 • wykorzystywania wiedzy z zakresu geografii turystycznej Polski i świata,
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,
 • sporządzania dokumentacji dotyczącej rozliczeń imprez i usług turystycznych,
 • stosowania różnych form sprzedaży usług,
 • opracowywania materiałów promocyjnych i katalogów usług turystycznych,
 • planowania i organizowania czasu wolnego klientów,
 • posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej.

 

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu naszej szkoły masz możliwość zatrudnienia:

 • w biurach podróży,
 • w agencjach turystycznych,
 • w hotelach,
 • w restauracjach,
 • w agroturystyce,
 • w domach wczasowych,
 • w punktach informacji turystycznej,
 • w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki,
 • w biurach organizatorów kongresów i konferencji,
 • na lotniskach,

     … a także szansę na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w zakresie świadczenia usług turystycznych.

 

 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych – klasa III.
 • HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczenie imprez i usług turystycznych – klasa IV.

 

 Egzaminy zawodowe:

 Nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego skutkuje nie otrzymaniem promocji do klasy wyższej.