Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Erasmus +
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

ZAKOŃCZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW HIPOLITA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ - ROZDANIE CERTYFIKATÓW

 12.05.2023 r. nasi uczniowie, zakończyli miesięczną praktykę zawodową w ramach programu ERASMUS+. Przez miesiąc nabywali doświadczenie, nowe umiejętności zawodowe, zwiedzali Szwecję i Danię oraz zapoznali się z unijnym rynkiem pracy.

Uczniowie otrzymali certyfikaty poświadczające zdobyte doświadczenie i umiejętności w szwedzkich zakładach pracy. Było też ognisko i zabawy na plaży.

View the embedded image gallery online at:
https://hipolit.info/erasmus#sigFreeIdea5fb0b602

 

 

 

ZAGRANICZNA PRAKTYKA ZAWODOWA W SZWECJI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+, - INTEGRACJA I WYCIECZKI KULTUROZNAWCZE

Uczniowie ,,HIPOLITA’’ podczas mobilności w Szwecji w ramach programu Erasmus+ mają okazję do poznania Szwecji, kultury tego kraju oraz integracji. Uczniowie zwiedzili Malmo i Klify Kullaberg. Największą atrakcją była wycieczka do Kopenhagi - stolicy Danii. W czasie wolnym uczestniczą w szeregu różnych aktywności, tj. bowling, spacery i wyjścia do muzeów. 

 

View the embedded image gallery online at:
https://hipolit.info/erasmus#sigFreeId12087105bf

 

 

ZAGRANICZNA PRAKTYKA ZAWODOWA UCZNIÓW HIPOLITA W SZWECJI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Od 17 kwietnia 2023 do 12 maj 2023 roku roku uczniowie ,,HIPOLITA’’ odbywają w Malmo, miesięczną praktykę zawodową w ramach programu Erasmus+. Wniosek numer: 2022-1-PL01-KA121-VET-000053738. Wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony do realizacji w ramach przyznanej AKREDYTACJI Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Maksymalna przyznana kwota dofinasowania wynosi 53136,00 EURO.

Grupa 17 uczniów technikum z kierunków: technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik spedytor klas trzecich kształcą się w swoich zawodach i zdobywają doświadczenie u szwedzkich pracodawców!

View the embedded image gallery online at:
https://hipolit.info/erasmus#sigFreeIde0e8de2250

 

 

MOBILNOŚĆ UCZNIÓW W SZWECJI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ WE WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM - EU MOBILITY SVERIGE

16 kwietnia 2023 r. uczniowie rumskiego ,,HIPOLITA’’ wyjechali do Szwecji na miesięczną praktykę zawodową w ramach programu Erasmus+ Wniosek numer: 2022-1-PL01-KA121-VET-000053738. Wniosek został zatwierdzony do realizacji w ramach przyznanej AKREDYTACJI Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Maksymalna przyznana kwota dofinasowania wynosi 53136,00 EURO.

Do Malmo w Szwecji wyjechała grupa 17 uczniów technikum z kierunków: technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik spedytor klas trzecich po szkole podstawowej. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w lokalnych zakładach pracy. Logistycy i spedytorzy w hurtowniach, firmach logistycznych, Turyści w muzeach i travelshop, kucharze w lokalach gastronomicznych a fryzjerzy w lokalnych salonach branży fryzjerskiej.

View the embedded image gallery online at:
https://hipolit.info/erasmus#sigFreeId122aeac399

REGULAMIN REKRUTACJI PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ, REALIZOWANEJ W RAMACH AKREDYTACJI PROGRAMU ERASMUS+

NR AKREDYRACJI: 2021-1-PL01-KA120-VET-000046522

NR WNIOSKU:  2022-1-PL01-KA121-VET-000053738

 

 REGULAMIN REKRUTACJI PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ

akredytacja 1

PRAKTYKI ZAWODOWE W SZWECJI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

We wrześniu br. Pani Dyrektor Halina Filińska podpisała umowę z Narodową Agencją Erasmus+ dotyczącą praktyk zawodowych, w ramach której uczniowie mogą uczestniczyć w programie Erasmus+. Szkoła przystąpiła do nowego projektu, który będzie realizowany w Szwecji.

Celem projektu, w którym bierze udział nasza szkoła, jest zdobycie przez uczniów umiejętności ułatwiających znalezienie wymarzonej pracy, między innymi: doświadczenia zawodowego, znajomości języka, a także poszerzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej. Świadectwem z realizacji zagranicznych praktyk zawodowych jest Certyfikat Europass Mobility, który jest ważnym dokumentem na europejskim rynku pracy.

Uczestnikami projektu będą uczniowie klas trzecich kształcących się w zawodach: technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik logistyk oraz technik usług gastronomicznych. Obecny projekt jest już siódmym od roku 2015, który wchodzi w życie w ramach kształcenia zawodowego w Hipolicie.

Obecnie dobiegł końca projekt: 2020-1-PL01-KA102-078857 w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowany ze środków POWER pt.: „Droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów”, dla kierunku logistycznego, turystycznego i fryzjerskiego. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 125804,00 EURO tj. 536289,87 PLN. Praktyki zawodowe odbyły się w Szwecji w latach 2021 i 2022. Partnerem projektu była firma EU Mobility Sverige. Obecnie szkoła przystąpiła do nowego projektu, który również będzie realizowany w Szwecji. (Projekt o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000053738. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi  53 136 euro). Koordynatorem projektu jest nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych Rafał Nowicki.