Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Erasmus +
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

REGULAMIN REKRUTACJI PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ, REALIZOWANEJ W RAMACH AKREDYTACJI PROGRAMU ERASMUS+

NR AKREDYRACJI: 2021-1-PL01-KA120-VET-000046522

NR WNIOSKU:  2022-1-PL01-KA121-VET-000053738

 

 REGULAMIN REKRUTACJI PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ

akredytacja 1

PRAKTYKI ZAWODOWE W SZWECJI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

We wrześniu br. Pani Dyrektor Halina Filińska podpisała umowę z Narodową Agencją Erasmus+ dotyczącą praktyk zawodowych, w ramach której uczniowie mogą uczestniczyć w programie Erasmus+. Szkoła przystąpiła do nowego projektu, który będzie realizowany w Szwecji.

Celem projektu, w którym bierze udział nasza szkoła, jest zdobycie przez uczniów umiejętności ułatwiających znalezienie wymarzonej pracy, między innymi: doświadczenia zawodowego, znajomości języka, a także poszerzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej. Świadectwem z realizacji zagranicznych praktyk zawodowych jest Certyfikat Europass Mobility, który jest ważnym dokumentem na europejskim rynku pracy.

Uczestnikami projektu będą uczniowie klas trzecich kształcących się w zawodach: technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik logistyk oraz technik usług gastronomicznych. Obecny projekt jest już siódmym od roku 2015, który wchodzi w życie w ramach kształcenia zawodowego w Hipolicie.

Obecnie dobiegł końca projekt: 2020-1-PL01-KA102-078857 w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowany ze środków POWER pt.: „Droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów”, dla kierunku logistycznego, turystycznego i fryzjerskiego. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 125804,00 EURO tj. 536289,87 PLN. Praktyki zawodowe odbyły się w Szwecji w latach 2021 i 2022. Partnerem projektu była firma EU Mobility Sverige. Obecnie szkoła przystąpiła do nowego projektu, który również będzie realizowany w Szwecji. (Projekt o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000053738. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi  53 136 euro). Koordynatorem projektu jest nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych Rafał Nowicki.

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU ,, DROGA Z HIPOLITA DO EUROPY, AUTOSTRADĄ DO ROZWOJU ZAWODOWEGO UCZNIÓW"

W dniu 28 września 2022 r. odbyło się podsumowanie i uroczyste zakończenie projektu nr 2020-1-PL01-KA102-078857, "Droga z Hipolita do Europy autstradą do rozwoju zawodowego uczniów, który był realizowany z Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe. Konkurs 2020 otrzymał  dofinasowanie z projektu " Miedzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 125804,00 EURO tj. 536289,87 PLN.

Uczniowie, którzy wzięli udział w mobilnościach, otrzymali certyfikaty Europass Mobilność.

 

View the embedded image gallery online at:
https://hipolit.info/erasmus#sigFreeId637139d450

HIPOLIT W NOWYM PROGRAMIE ERASMUS+

Dnia 28  września 2022  roku  została  podpisana  umowa  finansowa szkoły  z  Narodową  Agencją  Programu  Erasmus+  i  Europejskiego Korpusu Solidarności, dla wniosków  złożonych  w ramach  sektora  ,,Kształcenie i  szkolenia    zawodowe  w akcji   KA121-VET w konkursie 2022’’ o numerze: 2022-1-PL01-KA121-VET-000053738.

W ramach umowy będą realizowane zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów naszej szkoły oraz kursy dla nauczycieli. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 53136 EURO.

View the embedded image gallery online at:
https://hipolit.info/erasmus#sigFreeId5f41751f88

PRAKTYKA ZAWODOWA W SZWECJI

Od 25 kwietnia do 20 maja 2022 roku uczniowie Naszego Hipolita z klas o profilu: logistycznym, turystycznym i fryzjerskim odbywali praktyki zawodowe w Malmo w Szwecji. Na miesięczną praktykę zawodową uczniowie wyjechali w ramach programu Erasmus+/POWERVET: Wniosek numer: 2020-1-PL01-KA102-078857. Tytuł: „Droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów”. Wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony do realizacji z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe w konkursie wniosków 2020 r. i otrzymał dofinansowanie z projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Maksymalna przyznana kwota dofinasowania wynosi 125804,00 EURO, tj. 536289,87 PLN.

Turyści mieli praktyki w muzeach oraz w hotelach. Logistycy pracowali w hurtowniach a fryzjerki w renomowanych salonach fryzjerskich.Uczniowie poza pracą w szwedzkich zakładach pracy w branży turystycznej, logistycznej i fryzjerskiej w wolnym czasie mieli zapewniony czas w postaci wycieczek krajoznawczych i kulturoznawczych. Uczniowie poznali okoliczne atrakcje, ciekawe miejsca. Poznali, jak żyją lokalni mieszkańcy.Nasi uczniowie udali się na wycieczkę do sąsiedniej Danii. Mieli okazję zwiedzić stolicę tego kraju Kopenhagę. Zwiedzali Malmo, atrakcje przyrodnicze takie, jak klify Kullaberg. Mieli też rejs łódkami a na zakończenie projektu ognisko z kiełbaskami.

Na zakończenie mobilności odbyło się uroczyste rozdanie certyfikatów, potwierdzających ukończenie praktyk zawodowych w firmach i zakładach pracy w szwedzkim Malmo. Uczniowie technikum klas o profilu turystycznym, logistycznym i fryzjerskim przez miesiąc zdobywali doświadczenie i nowe umiejętności u lokalnych przedsiębiorców. Stażyści poza pracą poznawali lokalne środowisko pracy, poznawali nowych ludzi, znajomych. Szlifowali umiejętności językowe posługującąc się na co dzień językiem angielskim w pracy. Mieli okazję odbyć wycieczki krajoznawcze przybliżające im kulturę i historię tego wspaniałego kraju.

Partnerem szkoły jest EU Mobility Sverige. 

View the embedded image gallery online at:
https://hipolit.info/erasmus#sigFreeId856ea8ad70

Nabór do projektu – praktyki w Hiszpanii

 

Nabór do projektu: „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych uczniów rumskiego Hipolita”

w ramach programu ERASMUS+, Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Wniosek numer: 019-1-PL01-KA102-062837. 

Mobilność II: Hiszpania (Alicante)

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie – praktyki zagraniczne w zakładach gastronomicznych i spedycyjnych w Hiszpanii.

Termin: 03.07.2022 r. – 31.07.2022 r. – grupa 16 osób.

 

Projekt skierowany jest do pełnoletnich uczniów (lub ukończone 17 lat)  klas 3 w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik spedytor.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do sekretariatu lub p. Urszuli Kordyńskiej do 18.05.2022 r.

Nabór do projektu: „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych uczniów rumskiego Hipolita”

w ramach programu ERASMUS+, Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Wniosek numer: 019-1-PL01-KA102-062837. 

Mobilność II: Hiszpania (Alicante)

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie – praktyki zagraniczne w zakładach gastronomicznych i spedycyjnych w Hiszpanii.

Termin: 03.07.2022 r. – 31.07.2022 r. – grupa 16 osób.

 

Projekt skierowany jest do pełnoletnich uczniów (lub ukończone 17 lat)  klas 3 w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik spedytor.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do sekretariatu lub p. Urszuli Kordyńskiej do 18.05.2022 r.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin