Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Technik logistyk
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

 

Jesteś osobą zorganizowaną i  potrafisz szybko podejmować decyzje? Interesujesz się programami komputerowymi funkcjonującymi w firmach? Naucz się zarządzać procesami dystrybucji i zdobądź pracę w znanych firmach logistycznych.

Okres nauki:  5 lat dla absolwentów Szkół Podstawowych.

Tryb nauki:  dzienny.

Potwierdzenie kwalifikacji: dyplom potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie i świadectwo maturalne.

U nas nauczysz się:

 • planować i organizować prace związaną z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych,
 • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz tworzenia planów dostaw, a także organizowania recyklingu odpadów,
 • wykorzystywać nowoczesne programy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym,
 • organizować i monitorować procesy produkcji, dystrybucji i magazynowania towarów,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • planowania i wdrażania procesów przechowywania i transportowania wytworzonych produktów
 • obliczania kosztów dostawy i magazynowania towarów, ustalania cen za usługi transportowe, prowadzenia rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi,
 • zarządzania surowcami, produktami i wyrobami w przedsiębiorstwie,
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych i spedycyjnych i ich realizacji,
 • stosowania międzynarodowych standardów identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych.

Dlaczego warto wybrać Hipolita?

 • nowoczesne i zmodernizowane obiekty szkoły,
 • profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu,
 • nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie,
 • praktyki zawodowe pod okiem prawdziwych profesjonalistów,
 • wycieczki,
 • możliwość udziału w praktykach zagranicznych Erasmus + i POWER VET,
 • udział w konkursach,
 • zapewniamy praktyki zawodowe  w  LEROY MERLIN, URZĘDZIE CELNYM oraz  w lokalnych przedsiębiorstwach transportowych.

Współpraca z uczelniami:

 • z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni,
 • z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.

Praca:

Po ukończeniu naszej szkoły masz możliwość zatrudnienia jako specjalista do sraw:

 • zaopatrzenia,
 • sprzedaży i prognozowania popytu,
 • planowania zakupów,
 • handlu elektronicznego (e-commerce),
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
 • gospodarki odpadami,
 • planowania produkcji i zapasów,
 • gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
 • transportu wewnętrznego,
 • konstruowania rozkładów jazdy,
 • logistycznych służb mundurowych i kryzysowych.

 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • SPL.01. Obsługa magazynów,
 • SPL.04. Organizacja transportu.