Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Technik żywienia i usług gastronomicznych
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Lubisz eksperymentować, a zmysł smaku to Twoja mocna strona? A może planujesz otworzyć własną firmę?

Poznaj tajniki żywienia, najnowsze trendy sztuki kulinarnej. Pomogą Ci w tym praktyki zawodowe oraz szkolenia z Szefami Kuchni.   

 

Okres nauki:  5 lat.

Tryb nauki:  dzienny.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: MATEMATYKA

Nauczane języki dodatkowe: j. angielski, j. niemiecki.

Praktyki zawodowe: miesięczne praktyki w 3 i 4 klasie realizowane w zakładach pracy lub w ramach projektu ERASMUS+ praktyki zagraniczne.

 

WAŻNE:

 • Warunkiem przyjęcia ucznia jest posiadanie orzeczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania określonego zawodu. Kandydaci muszą również posiadać orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych, wydane przez lekarza medycyny pracy.
 • Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zakupu odzieży gastronomicznej dla ucznia.

 

Potwierdzenie kwalifikacji: dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i świadectwo maturalne.

 

U nas nauczysz się:

 • klasyfikowania żywności w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej,
 • określania zasady prawidłowego żywienia swojego i potencjalnych klientów,
  w zależności od ich preferencji,
 • organizowania i nadzorowania obsługi konsumenta,
 • rozróżniania metody i technik sporządzania potraw i napojów,
 • oceniania jadłospisów i podejmowania działań korygujących, przestrzegając zasad racjonalnego żywienia,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń gastronomicznych, zgodnie z najnowszymi trendami,
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania i oceny żywienia,
 • opracowywania karty menu zawierającej informacje dotyczące wartości odżywczej potraw,
 • przygotowywania oferty usług gastronomicznych,
 • dobierania metody i techniki obsługi do rodzaju usług gastronomicznych.

Nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych warsztatach i kursach: sommelierskich, baristycznych, barmańskich, z zasad savoir vivre, kursie Sushi i Carvingu.

 

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu naszej szkoły masz możliwość zatrudnienia:

 • jako kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych,
 • jako menager do spraw planowania i organizowania usług gastronomicznych,
 • jako kierownik produkcji gastronomicznej,
 • jako kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych itp.,

… a także szansę na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży gastronomicznej.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

 • HGT.02.  Przygotowanie i wydawanie dań – klasa III,
 • HGT.12.  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – klasa IV.

 

Egzaminy zawodowe:

Nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego skutkuje nie otrzymaniem promocji do klasy wyższej.