Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Dokumenty szkoły
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Statut Technikum w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Statut Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Statut Szkoły Policealnej Wielobranżowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. H. Roszczynialskiego w Rumi

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Statut Branżowej Szkoły II Stopnia w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. H. Roszczynialskiego w Rumi

Regulamin określający zasady udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin ZFŚS

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin biblioteki

Regulamin wycieczek

Program Wychowawczo – Profilaktyczny na rok szkolny 2023/2024

Sprawozdania finansowe PZS nr 2 w Rumi

 

 

Link do sprawozdań finansowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi

https://bip.powiatwejherowski.pl/artykul/770/13540/powiatowy-zespol-szkol-nr-2-w-rumi

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

JĘZYK POLSKI – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

JĘZYK POLSKI – TECHNIKUM

HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

PLASTYKA

JĘZYKI OBCE

MATEMATYKA

BIOLOGIA

CHEMIA

GEOGRAFIA

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

RELIGIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

PRZEDMIOTY ZAWODOWE GASTRONOIMICZNE I HOTELARSKIE

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

PRZEDMIOTY ZAWODOWE FRYZJERSKIE

FIZYKA

PRZEDMIOTY ZAWODOWE TEORETYCZNE MECHANICZNE I STOCZNIOWE

PRZEDMIOTY ZAWODOWE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE W KWALIFIKACJI TECHNIK LOGISTYK I TECHNIK SPEDYTOR

BIZNES I ZARZĄDZANIE