Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Przetargi
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Udzielenie zamówienia-kursy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Otwarcie ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie BIP nr 534427-N-2017

Modyfikacja

SIWZ PRZETARG NA KURSY 18.07.2017

Załączniki

Ogłoszenie nr 93517-2017 z dnia 2017-06-06 r. Wejherowo: "Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pdf)

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi informuje, że w wyniku postępowania przetargowego na podstawie art.39 Prawo zamówień publicznych na Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy zgodnie z art. 91 ust.1 dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 29.05.2017 (plik pdf)

Komisja przetargowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi informuje, że dnia 08.05.2017 r. o godzinie 9:00 odbyło się otwarcie ofert dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem

  Otwarcie ofert(plik pdf)