Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Przetargi
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

W dniu 25.05.2023 r zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na platformie e- Zamówienia na roboty budowlane pn.:

„Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2   w Rumi    o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, branży spedycyjno – logistycznej i branży hotelarsko- gastronomiczno- turystycznej.”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. pod numerem 2023/BZP 00233210/01.

Aktualizacja planu postępowania o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań zamówień publicznych na 2023 rok

Plan postępowań zamówień publicznych na 2022 rok

Plan postępowań zamówień publicznych na 2021 rok

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1-4 i 6-8 do SIWZ

Załącznik nr 5 – projekt umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ (plik zip)

Plan zamówień o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok