Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Przetargi
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1-4 i 6-8 do SIWZ

Załącznik nr 5 – projekt umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ (plik zip)

Plan zamówień o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Otwarcie ofert 29.06

MODYFIKACJA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA