Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Rumia, 23.05.2018 r.

 

 

 

 

Nr sprawy: ZSP.2-070.2.3-1-308/2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY                                                                                                                                                              

  Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Hipolita  Roszczynialskiego w Rumi informuje, że w wyniku postępowania przetargowego, na podstawie art. 39 Prawo zamówień publicznych, na Dostawę mebli dla Powiatowego  Zespołu Szkół  nr 2 w Rumi” w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy, zgodnie z art. 91 ust.1, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu przetargowym brało udział  6 oferentów, zgodnie  z  zamieszczonym poniżej zestawieniem:

NR                  

OFERTY

 

FIRMA                                                    

LICZBA                            UZYSKANYCH PUNKTÓW

UWAGI

1.

Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki

62-090 Mrowino

ul. Lubomira 29 a

56,65

 

2.

KALL-CARION TRADING

Sp. z o.o. Sp.k.

00-090- Warszawa

Al. Solidarności

98,08

 

3.

CEZAS GLOB Sp. z o.o.

10-419 Olsztyn

ul. Żelazna 2

98,21

 

4.

Fabryka Mebli Szkolnych

Biuro Handlowe SINUS

Marek Sosiński

75-234 Koszalin

Morska 54-60

100

Oferta najkorzystniejsza

5.

Przybyś Dorota

Meble Marzeń

31-056 Kraków

ul. Józefa 11/32

Zakład Produkcyjny

32-020 Wieliczka

ul. Kościuszki 39

87,91

 

6.

JT MEBEL Sp. z o.o.

83-300 Kartuzy

Gdańska 45

94,77

 

                                                                                                              

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono zwycięską ofertę wg kryterium „cena” oraz „termin realizacji” – największą ilość punktów uzyskała oferta nr 4 zgodnie z powyższą tabelą, tj. Fabryka Mebli Szkolnych, Biuro Handlowe SINUS, Marek Sosiński, 75-234 Koszalin, Morska 54-60 uzyskując maksymalną ilość punktów – 100.

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ. Zgodnie z art. 94 ust.1 nastąpi podpisanie umowy.

                                                                                                          Dyrektor
                                                                                       Powiatowego Zespołu Szkół nr 2

  1. im. Hipolita Roszczynialskiego

                                                                                                            w Rumi    

                                                                                                  mgr Halina Filińska