Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Organizacja zajęć w okresie od 17 maja do 25 czerwca 2021
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Poniżej zamieszone są zasady organizacji zajęć w PZS nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi od 17 maja do 25 czerwca 2021 wraz z regulaminami poszczególnych gabinetów/pracowni. 

Prosimy o zapoznanie się. 

Organizacja zajęć w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi od 17 maja do 25 czerwca 2021

Regulamin biblioteki

Regulamin gabinetów pedagoga i psychologa

Regulamin obiektów sportowych

Regulamin pracowni fryzjerskiej

Regulamin pracowni gastronomicznych