Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Umowy na praktyki zawodowe w Irlandii
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

W dniu 26 kwietnia 2019 r., w naszej szkole odbyło się uroczyste podpisanie przez uczniów umów dla wyjeżdżających do Irlandii na praktyki zawodowe „Z rumskiego Hipolita do Europy- zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy” o numerze 2018-1-PL01-KA102-047709 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Był to kolejny etap przygotowań do wyjazdu, który rozpoczął się jesienią 2018 roku od momentu rekrutacji. W maju grupa dwudziestu uczniów- beneficjentów projektu wraz z dwójką opiekunów : Martą Ulatowską i Małgorzatą Więcek wylecą do Irlandii, gdzie przez miesiąc będą dokształcać się pracując w irlandzkich firmach, każdy w swoim fachu, wg. wybranego kierunku kształcenia w miejscowości Sligo. 

Dzięki zagranicznej praktyce nasi uczniowie poza zdobyciem doświadczenia na europejskim rynku pracy, zdobędą dodatkowe praktyczne umiejętności zawodowe, podszkolą język angielski, poznają nowych znajomych, które mogą w przyszłości zaowocować dalszą współpracą zawodową. Młodzi ludzie poznają nie tylko nowe środowisko pracy ale też inny kulturowo kraj Unii Europejskiej, gdzie wyjechało wielu Polaków w celach zarobkowych. Dla dyrekcji i nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi najważniejszym celem jest takie kształcenie uczniów, które zapewni bardzo dobre przygotowanie zawodowe równoznaczne ze znalezieniem pracy, dlatego szkoła kładzie nacisk na podnoszenie atrakcyjności kształcenia zawodowego, co idzie w parze: ze zdobywaniem doświadczenia przez młodzież na praktykach, która będzie mogła wykorzystać zdobytą wiedzę za granicą po powrocie do Polski z przedmiotów zawodowych w ostatnim roku nauki w naszej szkole, podczas zewnętrznego egzaminu zawodowego, a także w trakcie studiów i pracy zawodowej, łatwiej zdobywając pracę dzięki zdobytym umiejętnościom. Dzięki praktykom zagranicznym nastąpi doskonalenie procesu uczenia się i nauczania poprzez obserwację sposobu uczenia się i nauczania w innym kraju- w Irlandii oraz wykorzystanie najlepszych doświadczeń i praktyk tamtejszego systemu kształcenia. Uczestnictwo w projekcie otwiera również szersze perspektywy dla naszych uczniów, gdyż może ich zachęcić do podnoszenia swoich własnych kwalifikacji, dalszego szkolenia zawodowego oraz może dać większe możliwości dzięki zdobyciu umiejętności językowych, które lepiej się szlifuje podczas żywej lekcji języka podczas pobytu zagranicznego, niż w szkolnej ławce, a to pozwoli im w przyszłości łatwiej adaptować się do nowych wymogów rynku pracy. Projekt, w którym uczestniczy Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi daje też ogromne możliwości samej szkole, która może zapoznać się z nowymi technikami i sposobami kształcenia zawodowego. Daje możliwość naszej placówce oświatowej do inspiracji, co zmienić, aby lepiej kształcić młodzież. Pozwoli utrwalić w opinii środowiska lokalnego obraz szkoły, jako placówki aktywnej edukacyjnie, a także szkoły, jako instytucji oświatowej dynamicznie rozwijającej się, która w swojej pracy z uczniami wykorzystuje najnowsze narzędzia techniczne, praktyczne i organizacyjne, podnoszącej efektywność i atrakcyjność kształcenia. Zatem nasi uczniowie stanęli przed ogromną szansą własnego rozwoju, zdobycia nowych umiejętności zawodowych i językowych, które na pewno ułatwią im w przyszłości znalezienie pracy!