Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Informacje CKE o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej informacje o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy.

Materiały są dostępne w języku polskim i ukraińskim.

https://www.kuratorium.gda.pl/informacje-cke-o-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-dla-zdajacych-obywateli-ukrainy/