Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Otwarcie ofert dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu komputerowego dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi"część I i część II
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi