Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Informacja o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu komputerowego dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi"- część I
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi