Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Nauka zdalna w szkołach
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności  i konieczność zahamowania pandemii nauka zdalna w szkołach została przedłużona do 18 kwietnia 2021 r. 

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 18 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 18 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie weszło w życie 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna: