Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - SOLIDARNI Z UKRAINĄ
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

W ramach wsparcia dzieci oraz nauczycieli, którzy aktualnie uczą w klasach zróżnicowanych językowo i kulturowo, nasza firma przygotowała BEZPŁATNE materiały interaktywne:

Proponowany zestaw ćwiczeń interaktywnych w programie dla dzieci Я тут! (wersja polskojęzyczna Jestem tu!) doskonale sprawdzi się jako urozmaicenie na zajęciach w organizowanych obecnie oddziałach przygotowawczych. Materiał będzie pomocny w miejscach, gdzie zapewnia się młodszym dzieciom opiekę, organizuje się pomoc w nauce oraz tworzy warunki do zabawy i nauki własnej (np. w świetlicy). Program sprawdzi się także na lekcjach mających na celu integrację grupy zróżnicowanej językowo.

Bawiąc się materiałami interaktywnymi (np. na monitorze interaktywnym) zawartymi w programie, dzieci mogą uczyć się od siebie nawzajem słownictwa i zwrotów najbardziej potrzebnych w społeczności szkolnej.

Interaktywne zabawy dla uczniów młodszych w programie Я тут! zostały podzielone na kilka obszarów tematycznych.

Aby zobaczyć fragment pokazowy produktu (z którego można korzystać bez konieczności logowania), zapraszamy -> https://www.mauthor.com/present/5958883016835072

Firma Learnetic przy współpracy z ukraińskim wydawnictwem edukacyjnym Ranok przygotowała dodatkowo i udostępniła bezpłatnie cyfrowe wersje podręczników, z których korzystać mogą ukraińscy uczniowie na całym świecie.

Wszystkie materiały interaktywne zostały udostępnione każdemu dziecku, rodzicowi i nauczycielowi na platformie dzwonek.pl. w zakładce KOLEKCJE

Ministerstwo Edukacji i Nauki, aby umożliwić ukraińskim uczniom kształcenie na odległość, realizuje inicjatywę #SzkołaDlaWas.

W ramach tej akcji zebrano już kilka tysięcy sztuk używanego sprzętu komputerowego. Będzie on dystrybuowany wszystkim dzieciom, które tego sprzętu w celu łączenia się z klasami ukraińskimi będą potrzebować.

Wiecej informacji uzyskać poznać klikając wponiższy link:

https://www.kuratorium.gda.pl/szkoladlawas-wsparcie-ukrainskich-uczniow/

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło aplikację  LikarPL, która ułatwi porady lekarskie dla obywateli Ukrainy. Umożliwi ona szybką diagnozę stanu zdrowia pacjenta, a także komunikację między pacjentem i lekarzem, który nie posługuje się językiem ukraińskim. 

Aplikacja składa się z dwóch modułów – dla pacjenta i dla lekarza. W części dla pacjenta znajduje się specjalny formularz, do którego należy wpisać podstawowe dane o stanie zdrowia. Pozwoli to lekarzowi przygotować się do konsultacji medycznej. Ankietę można wypełnić na komputerze lub telefonie, dostępna jest w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim oraz angielskim.

Aplikacja została udostępniona pod linkiem: https://likar.mz.gov.pl

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki  przekazało wykaz piłkarskich klubów sportowych, które przyjmują osoby z Ukrainy do udziału w treningach (bezpłatnie). W ww. bazie oprócz danych kontaktowych klubu można znaleźć również dokładną informację o tym, jakie roczniki klub jest w stanie przyjąć na bezpłatne treningi. 

Wykaz został zamieszczony na stronie kuratorium: https://www.kuratorium.gda.pl/bezplatne-treningi-dla-osob-z-ukrainy-ogolnopolska-baza-klubow-pilkarskich/

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej informacje o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy.

Materiały są dostępne w języku polskim i ukraińskim.

https://www.kuratorium.gda.pl/informacje-cke-o-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-dla-zdajacych-obywateli-ukrainy/

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i napływem do Polski uchodźców z terytorium państwa ukraińskiego Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło szereg działań mających na celu ułatwienie funkcjonowania ukraińskich dzieci w polskich szkołach oraz zatrudniania obywateli Ukrainy.

 link:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zatrudnianie-kadry-pedagogicznej-i-pomocy-nauczyciela-w-szkolach--informacja-dla-obywateli-ukrainy

Szukasz ratunku przed wojną? Chcesz wesprzeć uchodźców? Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz.

#PomagamUkrainie

https://pomagamukrainie.gov.pl/

List Ministra Edukacji i Nauki do kuratorów, samorządowców i dyrektorów szkół

-  przyjmowanie do polskich szkół dzieci i młodzieży z Ukrainy. 

 Minister Edukacji poinformował w nim o działaniach Ministerstwa Edukacji i Nauki, których celem jest ułatwienie przyjmowania do polskich szkół dzieci i młodzieży z Ukrainy.

 link:

https://www.gov.pl/attachment/4a695dfb-a0cd-4ca5-a494-907ac20f23fd

Czym są oddziały przygotowawcze

Dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki można organizować oddziały przygotowawcze.

Dla kogo są oddziały przygotowawcze

Do oddziałów przygotowawczych mogą być kierowane osoby niebędące obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi, które:

 1. podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki,
 2. pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 3. nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki,
 4. wykazują trudności w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

Organizacja oddziałów przygotowawczych w szkołach

 1. szkolny oddział przygotowawczy – może być tworzony przez organ prowadzący szkołę, w której uczniowie realizują naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego;
 2. międzyszkolny oddział przygotowawczy – w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w której utworzono oddział, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły;
 3. międzygminny oddział przygotowawczy – powstałe w wyniku porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Organizacja zajęć w oddziałach przygotowawczych

Kształcenie uczniów realizowane jest zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz dostosowane pod względem treści nauczania, metod i form do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych poszczególnych szkół.

Liczba uczniów w oddziałach przygotowawczych oraz łączenie klas

Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 25. Klasy mogą być łączone w następujący sposób::

 • I-III oraz IV-VI, a także VII-VIII szkół podstawowych;
 • I i II liceum ogólnokształcącego,
 • I–III technikum i branżowej szkoły I stopnia; 
 • III i IV liceum ogólnokształcącego;
 • III–V technikum.

Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy mogą być wspomagani przez pomoc nauczyciela władającą rodzimym językiem ucznia.

Liczba godzin zajęć w oddziałach przygotowawczych

Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeznaczona została następująca liczba godzin:

 • w szkole podstawowej dla klas I–III – nie mniejsza niż 20 godzin tygodniowo;
 • w szkole podstawowej dla klas IV–VI – nie mniejsza niż 23 godziny tygodniowo;
 • w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – nie mniejsza niż 25 godzin tygodniowo;
 • w szkole ponadpodstawowej – nie mniejsza niż 26 godzin tygodniowo.

Nauka języka polskiego w oddziałach przygotowawczych

Nauka języka polskiego odbywa się według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.