Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Nadanie numeru PESEL oraz profilu zaufanego obywatelom Ukrainy
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Od 16 marca rusza rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą pozostać w Polsce i mieć nadany numer PESEL.

Obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, mogą od 16 marca składać wnioski o nadanie numeru PESEL.

Wnioski o nadanie numeru PESEL można składać w dowolnym urzędzie gminy. Formularz można pobrać przez internet lub też skorzystać z gotowych wydruków, które znajdują się w urzędach. Podczas składania wniosku należy dodatkowo okazać dokument, który potwierdzi tożsamość osoby wnioskującej.

Wniosek w języku ukraińskim

Wniosek w języku rosyjskim

Jednocześnie można uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy

Infolinia dla głuchych z Ukrainy

Polski Związek Głuchych włączył się w pomoc dla głuchych z Ukrainy.

https://www.pzg.org.pl/2022/03/polski-zwiazek-gluchych-organizuje-pomoc-dla-gluchych-z-ukrainy/

Darmowa komunikacja miejska

Miasta Gdańsk, Gdynia i Wejherowo, które organizują komunikację miejską na obszarze Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, wspólnie podjęły decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy dotkniętych wojną na wschodzie. Darmowe przejazdy obowiązują do 31 marca 2022 r. i mogą odbywać się na podstawie jednego z następujących dokumentów:

  • paszportu ukraińskiego ze stemplem wjazdowym od daty 24 lutego 2022 r.,
  • karty pobytu uchodźcy,
  • tymczasowego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowo od poniedziałku, 28 lutego 2022 r., do odwołania obywatele Ukrainy dotknięci wojną mogą bezpłatnie podróżować pociągami regionalnymi na terenie całego województwa pomorskiego. Bezpłatne przejazdy dotyczą pociągów Polregio oraz SKM. Do podróży wystarczy paszport lub inny dokument potwierdzający ukraińskie obywatelstwo.

Obywatele Ukrainy mogą odbywać nieodpłatne przejazdy w klasie 2 pociągami PKP Intercity kategorii ekonomicznych TLK i IC w komunikacji krajowej. Przejazd odbywa się na podstawie paszportu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

 

Refinansowanie kosztów związanych przyjęcia uchodźców z Ukrainy

Od 16 marca Polacy, którzy goszczą w swoim domu Ukraińców, mogą składać wnioski o refinansowanie poniesionych kosztów.

Ustawa gwarantuje wsparcie finansowe dla Polaków przyjmujących rodziny z Ukrainy - 40 zł na dzień, czyli 1,2 tys. zł miesięcznie, przez dwa miesiące.

Pieniądze będą przekazywane wstecz, od dnia, kiedy dana osoba przyjęła pod swój dach uchodźców.

Wnioski należy składać w gminach.