Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Projekt 4.1
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalna szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkól zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

 

Dnia 6 czerwca 2017 roku dyrektor ZSP nr 2 w Rumi Halina Filińska podpisała umowę z firmą Volfram reprezentowaną przez Pana Wojciecha Mokrzyckiego i Mirosława Podgórskiego na rozbudowę szkoły.

W ramach przedsięwzięcia strategicznego -  kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy, zostanie zrealizowany projekt: "Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem".

Wykonawcą jest firma Volfram z Łebcza. Nowe skrzydło szkoły powstanie na działce sąsiadującej ze szkołą, w miejscu starego budynku SP nr 6 w Rumi. Koszt  inwestycji wynosi 3 miliony 227 994 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia – 15 grudnia 2017 roku.

Przy uroczystym podpisaniu umowy obecni byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wejherowie :wicestarosta wejherowski Witold Reclaf, etatatowy członek zarządu Powiatu Wejherowskiego Wojciech Rybakowski, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu Wejherowskiego Ludwik Zegzuła oraz naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Mirosław Lademann. Na sali obecni byli Anna Chwalisz sprawująca nadzór budowlany nad inwestycją oraz Aleksander Rażyński kierownik budowy z firmy Volfram, Lucyna Ignatowicz – przewodnicząca Rady Rodziców, nauczyciele oraz uczniowie klas logistycznych. Po podpisaniu umowy nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy.

 

Nowy budynek naszej szkoły nabierał ostatecznego kształtu przez całe wakacje. Intensywne prace budowlane trwały od czerwca i przebiegały zgodnie z planem. Do końca sierpnia wykonano ściany zewnętrzne budynku oraz strop. 

14 września 2017 roku na dachu nowego budynku szkolnego zawieszono tradycyjną wiechę. Prace budowlane są na półmetku i przebiegają zgodnie z planem. Rozbudowa szkoły realizowana w ramach unijnego projektu ma zostać zakończona do połowy grudnia. W nowym obiekcie znajdzie się 5 nowoczesnych klasopracowni zawodowych. Obecnie trwają prace wykończeniowe na dachu, wstawiane są okna i montowane instalacje. W uroczystości zorganizowanej przez firmę „Volfram” - wykonawców budowy uczestniczyli m.in.: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wejherowie - Wicestarosta Witold Reclaf, Etatowy Członek Zarządu Wojciech Rybakowski i naczelnik Wydziału Edukacji Mirosław Lademann oraz Dyrektor szkoły Halina Filińska.

 

Dnia 4 października 2017 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego w nowo powstającym budynku. Dokument podpisali: Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Wojciech Rybakowski, Dyrektor ZSP nr 2 Halina Filińska, przedstawiciele firmy „Volfram” – wykonawcy budowy oraz liczni goście reprezentujących m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Kuratorium w Gdańsku, Centrum Edukacji Nauczycieli i Pracodawców. Akt poświęcono i umieszczono w specjalnej tubie wraz z aktualną gazetą, ozdobną szkolną tarczą, zdjęciem obecnej szkoły oraz Rady Pedagogicznej i wmurowano w ścianę nowego budynku. Zebrani goście mogli zobaczyć jak postępują prace na budowie, która ma zakończyć się do 15 grudnia 2017 roku.  W nowym obiekcie powstanie 5 nowych pracowni zawodowych, przeznaczonych głównie dla uczniów klas logistycznych i spedytorskich. Rozbudowa ZSP nr 2 w Rumi, podobnie jak 3 innych szkół powiatowych, realizowana jest w ramach projektu: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”. Projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

14 czerwca 2018 roku podczas obchodów 40 - lecia szkoły w drugiej części uroczystości przecięciem wstęgi oficjalnie został otwarty nowy budynek szkoły, w którym uczniowie rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2018/2019.