Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Podsumowanie irlandzkich praktyk kucharzy
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Dnia 4 października 2018 roku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt:,, Młodzi kucharze na rynku pracy - praktyki zagraniczne doskonałą formą dokształcania młodzieży i szansą na lepszą pracy’’, w ramach projektu POWERVET-2017-1-PL01-KA102-03731. Koszt projektu wyniósł 51 392 euro. Każdemu uczestnikowi projektu dyrektor szkoły Halina Filińska i członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Wojciech Rybakowski oraz koordynator projektu Dorota Gaszta wręczyli Europassy – dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności zawodowe na terenie Unii Europejskiej oraz English Language Certificate. Projekt skierowany był do uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych. Grupa 18 uczniów odbyła  4 tygodniowe praktyki zawodowe w Irlandii w miejscowości Youghal w hrabstwie Cork. Młodzi stażyści mieszkali u irlandzkich rodzin, a pracowali w restauracjach i hotelach. W wolnych dniach odbywały się wycieczki krajoznawcze oraz kurs języka angielskiego. Praktyki zagraniczne wpłynęły nie tylko na wyższą samoocenę ucznia, młodzież poznała również metody pracy w zagranicznych firmach oraz podniosła swoje kwalifikacje zawodowe.

 

  Z Rumskiego Hipolita do Europy (prezentacja)