Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Klasy pierwsze o godz. 900 uczestniczą w spotkaniu z Dyrektorem szkoły na hali sportowej, następnie przechodzą z wychowawcami do sal lekcyjnych.

Klasy drugie, trzecie i czwarte spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.

KLASA

ZAWÓD

WYCHOWAWCA

Sala

TECHNIKUM godz. 900

1A

technik żywienia i usług gastronomicznych

Emilia Dalecka

10

1B

technik logistyk

Tomasz Panek

11

1C

technik organizacji turystyki

Tomasz Krampa

12

1D

technik usług fryzjerskich

Marta Ulatowska

13

1E

technik spedytor

Maria Anderwald

17

1F dualne

technik hotelarstwa/technik przemysłu mody

Barbara Czaplewska-Żołnowska

27

1G

technik organizacji turystyki

Dorota Kacprzycka

26

BSIS godz. 900

1H

wielozawodowa

Mirosława Stefanowska

24

1J

fryzjer

Karolina Leszega

16

1K

kucharz

Anita Więcek-Muc

25

1L

monter kadłubów jednostek pływających

Wioletta Ptak-Fedyk

18

1M

mechanik pojazdów samochodowych

Wioletta Kunikowska

15

1N

sprzedawca

Wioletta Krawczyk

C1

1P

mechanik – monter maszyn i urządzeń

Aleksandra Wójtowicz

C2

1R

mechanik pojazdów samochodowych

Krzysztof Kaczyński

C3

1S

kucharz

Tomasz Rusik

C4

TECHNIKUM godz.1030

2A

technik żywienia i usług gastronomicznych

Urszula Kordyńska

C2

2B

technik logistyk

Katarzyna Romel

C5

2C

technik organizacji turystyki/ technik hotelarstwa - dualne

Barbara Krasińska

C1

2D

technik usług fryzjerskich

Danuta Necel-Lewandowska

203

2F

technik spedytor /technik przemysłu mody - dualne

Janina Kurek

27

BSIS godz.1030

2G

fryzjer

Anna Kołosowska

203 godz. 900

2H

wielozawodowa

Bartłomiej Woźniak

26

2J

mechanik pojazdów samochodowych/ mechanik – monter maszyn i urządzeń

Paweł Krasiński

25

2K

kucharz

Andreas Wulgaris

24

2N

monter kadłubów jednostek pływających/ sprzedawca

Longina Cichowska

19

TECHNIKUM godz. 1030

3A

technik żywienia i usług gastronomicznych

Małgorzata Więcek

209

3B

technik logistyk

Tomasz Moskalewicz

18

3C

technik organizacji turystyki/ technik hotelarstwa

Dorota Gadomska

C5 godz. 900

3D

technik usług fryzjerskich/ technik przemysłu mody

Małgorzata Plewińska

16

3E

technik spedytor

Agnieszka Leszczyńska

C4

BSIS godz. 1030

3G

fryzjer

Beata Mallek

13

3H

wielozawodowa

Michał Sobolewski

12

3K

kucharz

Bożena Madeksza

11

3M

Sprzedawca/ mechanik pojazdów samochodowych

Michał Schröder

10

TECHNIKUM  po szkole podstawowej godz. 1100

4A

technik żywienia i usług gastronomicznych/ technik przemysłu mody

Dorota Pryczkowska

10

4B

technik logistyk

Iwona Gniewkowska

12

4C

technik organizacji turystyki

Rafał Nowicki

16

4D

technik spedytor/technik usług fryzjerskich

Joanna Kuźba

17

4E dualne

technik hotelarstwa

Anna Chwałek

13

TECHNIKUM po gimnazjum godz. 1100

4L

technik spedytor

Marianna Żochowska/Grażyna Woźniakowska

25

4M

technik żywienia i usług gastronomicznych

Małgorzata Mosionek

26

4N

technik logistyk

Edyta Szulkowska

27

4P

technik usług fryzjerskich

Kinga Dosz

203

4R

technik organizacji turystyki

Angelika Skurczyńska

209 godz. 900

4S

technik hotelarstwa/technik przemysłu mody

Joanna Błaut

24