TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Okres nauki:  4 lata dla absolwentów Gimnazjów, 5 lat dla absolwentów Szkół Podstawowych

Tryb nauki:  dzienny

Potwierdzenie kwalifikacji: dyplom potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie i  świadectwo maturalne

Jesteś ciekawy świata i fascynują Cię podróże bliskie i dalekie? Naucz się organizować imprezy i usługi turystyczne. Podczas licznych warsztatów krajowych i zagranicznych poznasz tajniki pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

U nas nauczysz się:

- organizować i koordynować wycieczki i imprezy turystyczne

- wykorzystywać wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata

- korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego

- sporządzać dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych

- stosować różne formy sprzedaży usług 

- opracowywać materiały promocyjne i katalogi usług turystycznych

- planować i organizować czas wolny klientów

- posługiwać się językiem angielskim w branży turystycznej

Dlaczego warto wybrać „Hipolita”:

- nowoczesna i zmodernizowane obiekty szkoły

- profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu

- nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie

- praktyki zawodowe pod okiem prawdziwych profesjonalistów

- wycieczki krajowe i zagraniczne

- możliwość udziału w praktykach zagranicznych Erasmus + oraz POWER VET

- udział w konkursach  organizowanych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim

- możliwość ukończenia dodatkowych kursów

Współpraca z firmami, uczelniami:

Szkoła posiada podpisane umowy partnerskie:

 • z firmą turystyczną Rainbow Tours, w której nasi uczniowie mają możliwość odbywać praktyki oraz staże
 • z Zespołem Szkół Handlowych w Sopocie, o współpracy międzyszkolnej
 • z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie o współpracy międzyszkolnej
 • z Centrum Informacji Turystycznej w Gdyni w ramach umowy partnerskiej z Gdyńskim Centrum Sportu 

Możliwości zatrudnienia:

 • biura podróży
 • agencje turystyczne
 • hotele
 • restauracje
 • agroturystyka
 • domy wczasowe
 • punkty informacji turystycznej
 • urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki
 • biura organizatorów kongresów i konferencji
 • lotniska
 • własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych

 Linki :

https://www.youtube.com/watch?v=-ftDg08vNkU

https://turystah.blogspot.com

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • TGT.07. Przygotowywanie imprez i usług turystycznych
 • TGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych