W dniu 15 marca 2018 uczeń klasy 3 A Dawid Grzelczyk wziął udział w wojewódzkim etapie ogólnopolskiej olimpiady "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii". Konkurs dotyczył historii wiedzy z zakresu historii najnowszej Polski ostatnich 30-tu lat i przemian społeczno-gospodarczo-politycznych w naszym kraju. Olimpiada miała też na celu przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego. Ma charakter cykliczny, odbywa się co roku. Koordynatorem  w szkole był nauczyciel Rafał Nowicki.