KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO


mgr inż. Sylwia Pojawa
GABINET: parter, pokój nr 7
kontakt przez sekretariat szkoły: (58) 671 13 36


Godziny pracy:

poniedziałek: 08:00 -10:00   od 10.00 kontrola praktyk
wtorek:  10:00 - 15:00
środa:  08:00 - 14:30
czwartek:  10:00 - 14:00  
piątek:  08:30 - 10:30        od 10.30 kontrola praktyk


Spotkanie z kierownikiem szkolenia praktycznego najlepiej umówić wcześniej telefonicznie.

Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy:
- koordynowanie działań związanych z praktyczną nauką zawodu zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu
- współpraca z podmiotami przyjmującymi uczniów na praktyczną naukę zawodu
- kooperacja z ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego celem zapewnienia uczniom klas wielozawodowych teoretycznego dokształcania zawodowego (w formie kursowej)  
- wspieranie młodocianych pracowników w interpretacji Kodeksu Pracy